Báo cáo Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Số ký hiệu văn bản 80/BC-HĐNVQS
Ngày ban hành 20/05/2024
Ngày hiệu lực 20/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 80.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH