Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 79/KH-TBATANM
Ngày ban hành 20/05/2024
Ngày hiệu lực 20/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH