Phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 09/PA-UBND
Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực 17/05/2024
Trích yếu nội dung Phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Phương án
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 9.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH