Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh (kỳ báo cáo tháng 5 năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 87/BC-UBND
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh (kỳ báo cáo tháng 5 năm 2024)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 87.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH