Quyết định về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 307/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 307.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH