Kế hoạch triển khai lập Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Số ký hiệu văn bản 54/KH-BCĐ
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai lập Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 54.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH