Kế hoạch Cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 83.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH