Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Số ký hiệu văn bản 73/BC-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 73.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH