Kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 82.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH