Kế hoạch Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 81/KH-UBND
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 81.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH