Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Đinh Tiên Hoàng: Tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc”
Số ký hiệu văn bản 78/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Đinh Tiên Hoàng: Tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc”
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 78.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH