Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 77/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 77.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH