Báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 53/BC-SNV
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Đinh Công Toản
Tài liệu đính kèm Bao_cao.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH