Quyết định về việc phê duyệt danh sách nghỉ tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 275/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực 28/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách nghỉ tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 275.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH