Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
Số ký hiệu văn bản 64/KH-UBND
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 64.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH