Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 28/BC-TCTĐA06
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH