Quyết định Về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động
Số ký hiệu văn bản 123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 123.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH