Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 25/BC-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH