Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 26/KH-BCĐ
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 26.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH