Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 26/BC-UBND
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 26.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH