Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1365-TB/TU
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1365-tbt.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH