Kế hoạch kiểm tra động viên sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024
Số ký hiệu văn bản 18/KH-UBND
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra động viên sản xuất đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH