Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 13/BC-UBND
Ngày ban hành 24/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH