Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022
Số ký hiệu văn bản 35/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 35.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH