Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH