Quyết định v/v Bãi bỏ Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 70/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định v/v Bãi bỏ Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 70.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH