Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 883/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/12/2023
Ngày hiệu lực 11/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm 883_2023.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH