Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 12 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 209/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực 22/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 12 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 209.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH