Công khai thông tin quỹ đất sạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường đang quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 147/PTQĐ-TCHC
Ngày ban hành 12/12/2023
Ngày hiệu lực 12/12/2023
Trích yếu nội dung Công khai thông tin quỹ đất sạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường đang quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_tin_cong_khai_ve_dat_sach_tren_dia_ban_tinh_ninh_binh_20231212024218650650_vnpt_ca_signed_20231212052759_h42.07.04.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH