Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 170/KH-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 170.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH