QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 811/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2023
Ngày hiệu lực 16/11/2023
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 811.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH