Thông báo giờ làm việc mùa đông
Số ký hiệu văn bản 169/TB-VPUBND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo giờ làm việc mùa đông
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 169.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH