Thông báo về việc thay đổi chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 03/TB-VP
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hoàng Văn Kiên
Tài liệu đính kèm 03_tbvp_1_2023.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH