Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 13/9/2023
Số ký hiệu văn bản 152/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 13/9/2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Văn Nam
Tài liệu đính kèm 152_2023.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH