Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 918/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2018
Ngày hiệu lực 12/07/2018
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thạch
Tài liệu đính kèm chat-thai-ran-3.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH