Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 321/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2019
Ngày hiệu lực 06/03/2019
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thạch
Tài liệu đính kèm chat-thai-ran-2.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH