Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, chất chuẩn phục vụ công tác chuyên môn năm 2021
Số ký hiệu văn bản 459/BC-TTKN
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, chất chuẩn phục vụ công tác chuyên môn năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt Đinh Đức Thiệp
Tài liệu đính kèm bao_cao_ket_qua_lua_chon_nha_thau_-p.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH