Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế khác (Từ ngày 24/9/2020 đến ngày 28/10/2020)
Số ký hiệu văn bản 4184a/BC-SYT
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày hiệu lực 13/11/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế khác (Từ ngày 24/9/2020 đến ngày 28/10/2020)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Vũ Mạnh Dương
Tài liệu đính kèm 4148a.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH