Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế khác (Thời gian từ 11/11/2020 đến ngày 05/02/2021)
Số ký hiệu văn bản 34a/BC-SYT
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế khác (Thời gian từ 11/11/2020 đến ngày 05/02/2021)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Vũ Mạnh Dương
Tài liệu đính kèm 34a.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH