Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Số ký hiệu văn bản 4800/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Long
Tài liệu đính kèm 4800byt.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH