Kim Sơn: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023
Lượt xem: 504
Ngày 31/5/2023, UBND huyện Kim Sơn ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma tuý; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma tuý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý trên phạm vi toàn huyện; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma tuý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý, công tác cai nghiện và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma tuý.

Để tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 đạt hiệu quả, UBND huyện đưa ra các nội dung để thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, đến từng khu dân cư nhất là các địa bàn trọng điểm, cụm công nghiệp về công tác phòng, chống ma tuý, trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy, nhất là, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới; xây dựng và truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên các trang thông tin; chú trọng truyền thông qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy; Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Xem chi tiết Kế hoạch số 104/KH-UBND tại đây.

 

 

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH