TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/BC-UBND 26/04/2021 BÁO CÁO Thực hiện công khai ngân sách nhà nước quý I năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 14
Tải về 1
07/TB-UBND 28/01/2021 Thông báo v/v công khai NSNN năm 2020 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 86
Tải về 14
05/QĐ-VPUBND 22/01/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của VP UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 112
Tải về 2
1568/QĐ-UBND 22/12/2020 QĐ về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019
Lượt xem: 138
Tải về 6
1569/QĐ-UBND 22/12/2020 QĐ v/v công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 121
Tải về 20
125/QĐ-VPUBND 14/12/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 66
Tải về 5
57/TB-UBND 07/12/2020 Thông báo Công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 101
Tải về 24
57/TB-UBND 07/12/2020 Thông báo về công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 77
Tải về 9
106/QĐ-VPUBND 16/10/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 130
Tải về 11
143/BC-UBND 15/10/2020 Báo cáo thực hiện công khai NSNN 9 tháng đầu năm 2020 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 135
Tải về 6
123
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH