TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 92
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/QĐ-UBND 06/01/2023 QĐ v/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về

12

12/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về

0

67/TB-UBND 02/12/2022 Thông báo về việc công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 158
Tải về

25

108/QĐ-VPUBND 07/11/2022 Quyết định công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 232
Tải về

8

170/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 392
Tải về

2

167/BC-UBND 15/10/2022 Báo cáo Thực hiện công khai ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 293
Tải về

9

667/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 315
Tải về

6

656/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 263
Tải về

3

657/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Gia Viễn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 278
Tải về

1

658/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 319
Tải về

0

12345678910
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH