TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
667/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
Lượt xem: 36
Tải về 2
656/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 31
Tải về 0
657/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Gia Viễn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 18
Tải về 1
658/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 cho UBND huyện Kim Sơn để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 51
Tải về 0
117/BC-UBND 13/07/2022 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 50
Tải về 4
621/QĐ-UBND 11/07/2022 QĐ v/v bổ sung ngân sách tỉnh năm 2022 để hỗ trợ các trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về 2
113/BC-UBND 01/07/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 4
53/QĐ-VPUBND 28/06/2022 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 71
Tải về 3
587/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Lượt xem: 58
Tải về 1
555/UBND-VP5 22/06/2022 V/v phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 58
Tải về 4
123456789
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH