TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/TB-UBND 06/12/2023 Thông báo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình HĐND tỉnh
Lượt xem: 2
87/QĐ-VPUBND 23/11/2023 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 2
190/BC-UBND 13/10/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 53
69/QĐ-VPUBND 28/08/2023 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 3
119a/BC-UBND 14/07/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 63
67/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 133
52/BC-UBND 14/04/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 158
61/UBND-VP5 31/01/2023 Về việc tình hình thực hiện thu, chi NSNN tháng 01 năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 327
04/BC-UBND 13/01/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 346
11/QĐ-UBND 06/01/2023 QĐ v/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 522
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH