TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
86/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Thực hiện công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 15
Tải về 1
44/QĐ-VPUBND 18/06/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của VP UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 14
Tải về 10
358/UBND-VP5 01/06/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 5 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 49
Tải về 2
301/UBND-VP5 17/05/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 4 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 96
Tải về 5
40/BC-UBND 26/04/2021 BÁO CÁO Thực hiện công khai ngân sách nhà nước quý I năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 94
Tải về 5
07/TB-UBND 28/01/2021 Thông báo v/v công khai NSNN năm 2020 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 115
Tải về 16
05/QĐ-VPUBND 22/01/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của VP UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 152
Tải về 4
1568/QĐ-UBND 22/12/2020 QĐ về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019
Lượt xem: 228
Tải về 8
1569/QĐ-UBND 22/12/2020 QĐ v/v công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 145
Tải về 22
125/QĐ-VPUBND 14/12/2020 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 142
Tải về 5
123
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH