TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100/QĐ-VPUBND 18/11/2021 QĐ v/v công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 20
Tải về 0
899/UBND-VP5 09/11/2021 V/v điều chỉnh dự toán NSĐP tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 35
Tải về 4
863/UBND-VP5 29/10/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 10 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 37
Tải về 8
1166/QĐ-UBND 27/10/2021 QĐ V/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình để thực hiện hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế
Lượt xem: 12
Tải về 1
1167/QĐ-UBND 27/10/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Gia Viễn để hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
Lượt xem: 22
Tải về 0
1168/QĐ-UBND 27/10/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Yên Khánh để hỗ trợ người phải thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Lượt xem: 26
Tải về 4
1169/QĐ-UBND 27/10/2021 QĐ v/v điều chỉnh Quyết định 780/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí (Đợt 1) thực hiện Nghị quyết số 113/2020/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 21
Tải về 1
1170/QĐ-UBND 27/10/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Gia Viễn để hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 13
Tải về 0
1156/QĐ-UBND 25/10/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình để thực hiện hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế
Lượt xem: 16
Tải về 1
1157/QĐ-UBND 25/10/2021 QĐ v/v phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho UBND huyện Gia Viễn để hỗ trợ người điều trị nhiễm Covid-19 và cách ly y tế theo theo quyết định của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 20
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH