BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 1839
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
51/KH-UBND 06/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030
Lượt xem: 17
Tải về 0
399/QĐ-UBND 06/04/2021 QĐ v/v Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 37
Tải về 12
50/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 43
Tải về 1
203/UBND-VP4 02/04/2021 V/v đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên
Lượt xem: 35
Tải về 0
32/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 1
33/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Ninh Bình năm 2020
Lượt xem: 15
Tải về 0
27/TrT-HĐMSTS 31/03/2021 Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhCông khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 62
Tải về 3
294/QĐ-UBND 30/03/2021 QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bản quyền sử dụng phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 0
45/KH-UBND 30/03/2021 KH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 19
Tải về 0
183/UBND-VP4 29/03/2021 V/v phòng tránh các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
Lượt xem: 162
Tải về 0
12345678910...