BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 2088
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
386/KBNB-KTNN 28/07/2021 V/v đăng tải thảo thuận khung trong mua sắm tập trung của tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
93/BC-UBND 26/07/2021 Báo cáo Tổng kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 23
Tải về 1
111/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Lượt xem: 16
Tải về 1
112/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch hỗ trợ đổi mới công nghệ và bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 16
Tải về 0
175/BC-BCĐ 26/07/2021 Báo cáo Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Tính đến 18h00 ngày 24/7/2021)
Lượt xem: 43
Tải về 3
176/KH-BCĐ 26/07/2021 KH Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 17
Tải về 0
285/UBND-VP7 26/07/2021 V/v Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện trong năm 2021
Lượt xem: 36
Tải về 0
444/UBND-VP6 26/07/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 69
Tải về 13
47/BCH-VP 23/07/2021 Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
Lượt xem: 55
Tải về 3
195/UBND-VP9 23/07/2021 V/v Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 46
Tải về 3
12345678910...