TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 2952
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/QĐ-SGDĐT 13/01/2023 Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 84
Tải về

0

01/GPMT-UBND 12/01/2023 V/v cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu giày dép” tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp
Lượt xem: 15
Tải về

0

06/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về

0

07/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế khối chính quyền của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 56
Tải về

0

25/QĐ-UBND 12/01/2023 QĐ v.v ban hành các danh mục ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về

0

08/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định Hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy ủy quyền
Lượt xem: 104
Tải về

1

05/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 63
Tải về

0

05/TB-VPUBND 10/01/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 71
Tải về

0

15/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về

4

11/QĐ-UBND 06/01/2023 QĐ v/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về

12

12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH