TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 288
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
104/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 36
34/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Ninh Giang, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư
Lượt xem: 46
35/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022
Lượt xem: 37
36/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 20/12/2021
Lượt xem: 40
31/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị dịch vụ và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu vực từ đê Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim Sơn
Lượt xem: 124
02/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 56
811/QĐ-UBND 16/11/2023 QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 67
702/QĐ-UBND 12/10/2023 QĐ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Tổng mặt bằng Trung tâm thể thao huyện Hoa Lư, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 90
699/QĐ-UBND 11/10/2023 QĐ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và các dự án khác trên địa bàn xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư
Lượt xem: 146
696/QĐ-UBND 06/10/2023 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 288
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH