TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 557
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
85/KH-UBND 17/04/2024 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024)
Lượt xem: 7
83/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch Cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp
Lượt xem: 11
84/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch Thực hiện đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”
Lượt xem: 15
54/KH-BCĐ 12/04/2024 Kế hoạch triển khai lập Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Lượt xem: 10
40/KH-VPUBND 11/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2024 và kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024)
Lượt xem: 253
81/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 19
82/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 21
43/KH-BCĐ 04/04/2024 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 30
75/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 33
76/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Lượt xem: 35
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH