TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 398
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/BC-UBND 26/02/2024 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 19
28/BC-TCTĐA06 26/02/2024 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 13
26/BC-UBND 20/02/2024 Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 19
25/BC-UBND 19/02/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 14
13/BC-UBND 24/01/2024 Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 31
252/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
Lượt xem: 46
253/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023
Lượt xem: 51
254/BC-UBND 20/12/2023 Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 59
250/BC-UBND 15/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên năm 2023.
Lượt xem: 214
224/BC-UBND 22/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 70
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH