TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/CV-TrT 23/03/2020 V/v đính chính công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2020
Lượt xem: 1294
Tải về

20

137/TrT-HĐMSTS 22/07/2019 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1375
Tải về

7

136/TrT-HĐMSTS 18/07/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1284
Tải về

3

20/TrT-HĐMST 07/03/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2019
Lượt xem: 1287
Tải về

13

15/QĐ-STC 09/01/2019 Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Lượt xem: 1381
Tải về

10

243/CV-TrT 21/12/2018 Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 1105
Tải về

11

202/TrT-HĐMSTS 29/11/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1210
Tải về

13

201/TrT-HĐMSTS 20/11/2018 Về công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 1216
Tải về

11

120/CV-TrT 03/08/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
Lượt xem: 1302
Tải về

22

96/CV-TrT 21/05/2018 Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng.
Lượt xem: 1182
Tải về

15

12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH