TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 3188
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
773/QĐ-UBND 22/09/2023 QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh bệnh viện và dịch vụ thu gom giặt sấy đồ vải và chiếu bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 12 tháng, năm 2023-2024
Lượt xem: 4
143/KH-UBND 21/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 5
174/BC-UBND 21/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
Lượt xem: 21
664/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định về việc công bố đóng luồng đường thủy nội địa địa phương tuyến sông Vân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 24
172/BC-UBND 20/09/2023 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý III năm 2023
Lượt xem: 9
03/TB-VP 18/09/2023 Thông báo về việc thay đổi chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 240
141/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 40
139/KH-UBND 15/09/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 42
730/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và lực lượng Bảo vệ dân phố năm 2023
Lượt xem: 227
737/QĐ-UBND 15/09/2023 QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ và quân trang Dự bị động viên của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 306
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH