BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 2955
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
61/UBND-VP5 31/01/2023 Về việc tình hình thực hiện thu, chi NSNN tháng 01 năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 30
Tải về

0

48/UBND-VP6 30/01/2023 V/v Triển khai thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về

0

52/QĐ-SGDĐT 13/01/2023 Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 118
Tải về

2

04/BC-UBND 13/01/2023 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 67
Tải về

3

01/GPMT-UBND 12/01/2023 V/v cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu giày dép” tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp
Lượt xem: 47
Tải về

1

06/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về

1

07/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế khối chính quyền của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 105
Tải về

10

25/QĐ-UBND 12/01/2023 QĐ v.v ban hành các danh mục ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 107
Tải về

1

08/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định Hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy ủy quyền
Lượt xem: 164
Tải về

8

05/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 114
Tải về

0

12345678910...