6 tháng: Thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên
Lượt xem: 85
Đây là số liệu được cung cấp tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 10/7. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
Hình ảnh tại Hội nghị. 

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết do đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực trình bày tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành: Quyết định số 139-QĐ/TW, về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 164-QĐ/TW về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quyết định số 165-QĐ/TW về quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị  rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, UBKT Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên, có 23.807 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng và 1.767 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó xem xét thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 67 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên, có 329 cấp uỷ viên; kết luận 89 tổ chức đảng, 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên có 1.720 cấp uỷ viên; kết luận 613 tổ chức đảng, 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 07 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức đảng, trong đó UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng; kết luận 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 7.305 tổ chức đảng; kết luận có 7.098 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Kiểm tra tài chính đảng về nội dung thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 870 tổ chức đảng; về nội dung thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 13.814 tổ chức đảng và 117.781 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên, có 13.221 cấp ủy viên; kết luận 353 tổ chức đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 08 tổ chức đảng và 42 đảng viên.

UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên, có 8.601 cấp ủy viên. Trong đó, UBKT Trung ương đã giám sát 05 tổ chức đảng và 17 đảng viên; UBKT các địa phương, đơn vị giám sát 8.728 tổ chức đảng và 12.873 đảng viên. Qua giám sát, kết luận 635 tổ chức đảng, 551 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 tổ chức đảng và 25 đảng viên.

UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp; qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 04 trường hợp.

Cũng trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (Cảnh cáo 57, Khiển trách 108) và 7.858 đảng viên (Khiển trách 6.224, Cảnh cáo 1.145, Cách chức 157, Khai trừ 332). Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 07 đồng chí (Khai trừ khỏi Đảng 06, Cách chức 01), cho thôi các chức vụ 05 đồng chí  do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng (Cảnh cáo) và 06 đảng viên (Cảnh cáo 03, Khiển trách 03); Ban Bí thư thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng (Cảnh cáo 03, Khiển trách 02) và 27 đảng viên (Khai trừ 26, Cách chức 01).

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp uỷ viên (chiếm 34,2%). Trong đó, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng (Cảnh cáo 59, Khiển trách 22) và 103 đảng viên (Khai trừ 08, Cách chức 01, Cảnh cáo 64, Khiển trách 30)./.

Theo dangcongsan.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH