Tổng nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh tăng 13,8%
Lượt xem: 171
Năm 2023, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổng nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế đến ngày 31/12/2023 ước đạt 66.215 tỷ đồng, tăng 13,8% so với thời điểm 31/12/2022, đáp ứng 57,7% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế là 17.423 tỷ đồng, chiếm 26,3%; nguồn vốn huy động từ dân cư là 48.792 tỷ đồng, chiếm 73,7%. Nguồn vốn ngắn hạn chiếm 76,6%, nguồn vốn trung hạn và dài hạn chiếm 23,4%.

Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực cung ứng vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, các chi nhánh Ngân hàng thương mại và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ. Quy mô dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến 31/12/2023 là 114.785 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 67,3%, dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 32,7%; dư nợ cho vay bằng tiền VND chiếm 96,1%, dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 3,9%.

Công tác thanh toán, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng được tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH